TECHNOLÓGIA

Skôr, než veľkoformátová fotografia uzrie svetlo sveta, prejde kalibrovaným reťazcom: monitor – softvér – tlačiareň s pigmentovými atramentami – tlačové médium.

Na kalibrovanom monitore s optimálne nastaveným jasom obrazovky sa najprv skontroluje jas predlohy, aby po vytlačení fotografia nebola ani príliš tmavá, ani príliš svetlá, pričom sa predpokladá, že výtlačok bude hodnotený pri intenzite osvetlenia 200 – 500 lx.

Ak bude fotografia po vytlačení umiestnená v priestore s nižšou intenzitou osvetlenia než 200 lx, bude sa javiť tmavšia než na kalibrovanom monitore a naopak.

Kalibrovaný monitor navyše správne interpretuje farby fotografie. Fotografia bude vytlačená farebne tak, ako ju „vidí“ kalibrovaný monitor. V dôsledku toho sa môže vytlačená fotografia farebne mierne líšiť od predlohy „videnej“ nekalibrovaným monitorom.

Vlastná tlač sa potom vykonáva na tlačiarni  EPSON SURECOLOR P6000, ktorá  pomocou špeciálneho softvéru pracuje s ICC profilmi nami ponúkaných tlačových médií. Za týchto predpokladov je zabezpečená maximálna vernosť reprodukcií. Dokonca tlačených v ľubovoľnom časovom odstupe.

Tlačiareň používa pigmentové atramenty EPSON UltraChrome HD. Tie patria medzi svetovú špičku. Za definovaných podmienok vydržia bez blednutia a straty farebnosti niekoľko generácií. Svojim archívnym potenciálom sú preto vhodné aj pre tlač náročných reprodukcií pre galérie, múzeá či limitované edície.