PREČO ÚPRAVY?

Nami nasnímané fotografie sú vždy vo forme „digitálneho negatívu“ – teda vo formáte RAW. Jeho ďalším triezvym spracovaním je možné posunúť fotografie na farebne i obsahovo úplne inú úroveň, ktorá závisí na miere spracovania.

Preto Vám ponúkame rôzne druhy úprav.