FORMÁTY

Na papier Vám dokážeme vytlačiť akúkoľvek fotografiu, ak vytlačený rozmer jej kratšej strany bude od 20 do 60 cm vrátane a rozmer dlhšej strany nepresiahne 120 cm.

Na plátno Vám dokážeme vytlačiť akúkoľvek fotografiu, ak vytlačený rozmer jej kratšej strany bude od 20 do 50 cm vrátane a rozmer dlhšej strany nepresiahne 100 cm.

Ak sa však výtlačok – či už na papieri alebo plátne – bude u nás ďalej spracovávať, tak jeho rozmery sú limitované veľkosťami nami ponúkaných rámov a dosiek.