PLATOBNÉ PODMIENKY

Nižšie uvedené platobné podmienky platia pre predaj diel ponúkaných prostredníctvom webovej stránky www.ofoto.sk v súlade s terminológiou použitou v „obchodných podmienkach“.

V prípade vytvorenia objednávky v zmysle obchodných podmienok štandardným spôsobom – teda prostredníctvom konfigurátora – je výsledná cena diela vypočítaná automaticky v závislosti od požadovanej konfigurácie.

K takto stanovenej budú pripočítané náklady na prepravu, ktoré závisia od charakteru a rozmerov objednávaného diela ako i miesta doručenia prostredníctvom Slovenskej pošty. Ak bude dielo po dohode medzi predávajúcim a kupujúcim vyzdvihnuté osobne, náklady na prepravu sú nulové.

V prípade vytvorenia objednávky v zmysle obchodných podmienok neštandardným spôsobom je výsledná cena diela predmetom písomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim vrátane ceny za dopravu.

Cenu za dielo je nutné zaplatiť vopred a to bezhotovostným prevodom na základe vystavenej zálohovej faktúry.

Pokiaľ nie je cena za dielo pripísaná na účet predávajúceho, tento nie je povinný začať s jeho výrobou.

Prevádzkovateľ webovej stránky www.ofoto.sk nie je platcom DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu týchto platobných podmienok.

Platnosť týchto platobných podmienok je od 15.12.2020.