DRUHY ÚPRAV

Spočívajú v zvýraznení hlavného motívu doladením expozície, kompozície, kontrastu, tonality a farebného podania. Taktiež v úprave zvislých a vodorovných línií, odstránení drobných rušivých prvkov z obrazovej plochy, potlačenia digitálneho šumu a prevodu z RAW formátu do bežne používaných formátov – JPG, PDF a pod.

Základnými úpravami prechádzajú všetky nami nasnímané fotografie odovzdávané zákazníkovi a zvlášť sa neúčtujú.

Obvykle sú postačujúce pre prezentácie na webe v malom rozlíšení ako aj pre tlač do formátu A4 vrátane.

Výsledok môže vyzerať napr. takto:

Základná retuš v prípade portrétu ženy spočíva v  citlivo vykonaných  automatických lokálnych úpravách zameraných na zjemnenie pleti, zvýraznenie očí, lokálneho kontrastu, doladenie osvetlenia, líčenia a pod:

Pri väčších nedostatkoch pleti však nemusí byť postačujúca. Taktiež aj v prípade potreby doplnenia špeciálnych efektov. Vtedy je nutná aspoň pokročilá retuš.

Základná retuš v prípade portrétu muža sa obvykle vykonáva iba v minimálnom rozsahu.

Základná retuš prostredia okolo hlavného motívu (osoby alebo objektu) spočíva v odstránení drobných rušivých prvkov alebo zmene ich farby a tonality vzhľadom k nemu:

Základná retuš nie je časovo náročná a jej výsledky sú pre bežné použitie vyhovujúce. Vykonávame ju však len po dohode s Vami. Zároveň ju odporúčame ako najnižšiu požiadavku pre tlač fotografií na formát väčší než A4.

Je ekonomickou verziou dobre vyzerajúcej fotografie. Cena za základnú retuš je 11 €/hod.

Základná retuš v prípade iného motívu bude vykonaná podľa Vašich požiadaviek.

Pokročilá retuš v prípade portrétu ženy spočíva v  citlivo vykonaných  ručných lokálnych úpravách zameraných na odstránenie nedostatkov pleti, zvýraznenie očí, obočia, vlasov, úst, lokálneho kontrastu, doladenie osvetlenia, líčenia, tvarovanie postavy a pod:

Taktiež  môže byť retušované prostredie, oblečenie a doplnené špeciálne efekty.

Pokročilá retuš v prípade portrétu muža sa vykonáva iba v nevyhnutnom rozsahu.

Pokročilá retuš prostredia okolo hlavného motívu (osoby alebo objektu) spočíva v odstránení zásadných rušivých prvkov alebo zmene ich farby a tonality vzhľadom k nemu:

Pokročilá retuš sa obvykle vykonáva pre nekomerčné použitie. Môže byť časovo náročná. Vykonávame ju len po dohode s Vami. Je úplne postačujúca aj pre veľkoformátovú tlač.

Pokročilá retuš v prípade iného motívu bude vykonaná podľa Vašich požiadaviek.

Cena za pokročilú retuš je 15 €/h.

Reklamná retuš v prípade portrétu ženy spočíva v  citlivo a precízne vykonaných  detailných ručných lokálnych úpravách zameraných na odstránenie nedostatkov pleti, zvýraznenie očí, obočia, vlasov, úst, lokálneho kontrastu, líčenia, tvarovanie postavy a pod. Taktiež  môže byť retušované prostredie, oblečenie, zvýraznená svetelná atmosféra a pridané špeciálne efekty.

Reklamná retuš v prípade portrétu muža sa vykonáva tým istým spôsobom avšak len v nevyhnutnej miere.

Reklamná retuš sa obvykle vykonáva pre komerčné použitie. Môže byť časovo veľmi náročná. Vykonávame ju len po dohode s Vami. Je úplne postačujúca aj pre veľkoformátovú tlač.

Cena za reklamnú retuš je 19 €/h.

Reklamnú retuš v prípade iného motívu nevykonávame.

Fotografia, ktorá prešla požadovanými úpravami je vždy farebná, pričom jej farby zodpovedajú realite. Jej finálna podoba však môže byť iná. Podľa Vašej požiadavky je možné zasiahnuť do jej farebnosti tónovaním. Rovnako je možné previesť farebnú fotografiu do čiernobielej verzie, prípadne čiernobielu fotografiu kolorovať. Výsledok môže vyzerať napr. takto:

Zmenu farebnosti fotografie vykonávame len po dohode s Vami. Cena za zmenu farebnosti je 11 €/h.

Viacero fotografií je možné zjednotiť v koláži podľa Vašich požiadaviek.

Cena za vypracovanie koláže je 11 €/h.

Podľa Vašich požiadaviek a fantázie je možné vytvoriť fotomontáž. Tvorba fotomontáže závisí od jej zložitosti a niekedy môže byť časovo veľmi náročná.

Cena za vypracovanie fotomontáže je 19 €/h.

ZÁKLADNÉ ÚPRAVY

Spočívajú v zvýraznení hlavného motívu doladením expozície, kompozície, kontrastu, tonality a farebného podania. Taktiež v úprave zvislých a vodorovných línií, odstránení drobných rušivých prvkov z obrazovej plochy, potlačenia digitálneho šumu a prevodu z RAW formátu do bežne používaných formátov – JPG, PDF a pod.

Základnými úpravami prechádzajú všetky nami nasnímané fotografie odovzdávané zákazníkovi a zvlášť sa neúčtujú.

Obvykle sú postačujúce pre prezentácie na webe v malom rozlíšení ako aj pre tlač do formátu A4 vrátane.

Výsledok môže vyzerať napr. takto:

ZÁKLADNÁ RETUŠ

Základná retuš v prípade portrétu ženy spočíva v  citlivo vykonaných  automatických lokálnych úpravách zameraných na zjemnenie pleti, zvýraznenie očí, lokálneho kontrastu, doladenie osvetlenia, líčenia a pod:

Pri väčších nedostatkoch pleti však nemusí byť postačujúca. Taktiež aj v prípade potreby doplnenia špeciálnych efektov. Vtedy je nutná aspoň pokročilá retuš.

Základná retuš v prípade portrétu muža sa obvykle vykonáva iba v minimálnom rozsahu.

Základná retuš prostredia okolo hlavného motívu (osoby alebo objektu) spočíva v odstránení drobných rušivých prvkov alebo zmene ich farby a tonality vzhľadom k nemu:

Základná retuš nie je časovo náročná a jej výsledky sú pre bežné použitie vyhovujúce. Vykonávame ju však len po dohode s Vami. Zároveň ju odporúčame ako najnižšiu požiadavku pre tlač fotografií na formát väčší než A4.

Je ekonomickou verziou dobre vyzerajúcej fotografie. Cena za základnú retuš je 11 €/hod.

Základná retuš v prípade iného motívu bude vykonaná podľa Vašich požiadaviek.

POKROČILÁ RETUŠ

Pokročilá retuš v prípade portrétu ženy spočíva v  citlivo vykonaných  ručných lokálnych úpravách zameraných na odstránenie nedostatkov pleti, zvýraznenie očí, obočia, vlasov, úst, lokálneho kontrastu, doladenie osvetlenia, líčenia, tvarovanie postavy a pod:

Taktiež  môže byť retušované prostredie, oblečenie a doplnené špeciálne efekty.

Pokročilá retuš v prípade portrétu muža sa vykonáva iba v nevyhnutnom rozsahu.

Pokročilá retuš prostredia okolo hlavného motívu (osoby alebo objektu) spočíva v odstránení zásadných rušivých prvkov alebo zmene ich farby a tonality vzhľadom k nemu:

Pokročilá retuš sa obvykle vykonáva pre nekomerčné použitie. Môže byť časovo náročná. Vykonávame ju len po dohode s Vami. Je úplne postačujúca aj pre veľkoformátovú tlač.

Pokročilá retuš v prípade iného motívu bude vykonaná podľa Vašich požiadaviek.

Cena za pokročilú retuš je 15 €/h.

REKLAMNÁ RETUŠ

Reklamná retuš v prípade portrétu ženy spočíva v  citlivo a precízne vykonaných  detailných ručných lokálnych úpravách zameraných na odstránenie nedostatkov pleti, zvýraznenie očí, obočia, vlasov, úst, lokálneho kontrastu, líčenia, tvarovanie postavy a pod. Taktiež  môže byť retušované prostredie, oblečenie, zvýraznená svetelná atmosféra a pridané špeciálne efekty.

Reklamná retuš v prípade portrétu muža sa vykonáva tým istým spôsobom avšak len v nevyhnutnej miere.

Reklamná retuš sa obvykle vykonáva pre komerčné použitie. Môže byť časovo veľmi náročná. Vykonávame ju len po dohode s Vami. Je úplne postačujúca aj pre veľkoformátovú tlač.

Cena za reklamnú retuš je 19 €/h.

Reklamnú retuš v prípade iného motívu nevykonávame.

ZMENA FAREBNOSTI

Fotografia, ktorá prešla požadovanými úpravami je vždy farebná, pričom jej farby zodpovedajú realite. Jej finálna podoba však môže byť iná. Podľa Vašej požiadavky je možné zasiahnuť do jej farebnosti tónovaním. Rovnako je možné previesť farebnú fotografiu do čiernobielej verzie, prípadne čiernobielu fotografiu kolorovať. Výsledok môže vyzerať napr. takto:

Zmenu farebnosti fotografie vykonávame len po dohode s Vami. Cena za zmenu farebnosti je 11 €/h.

KOLÁŽE

Viacero fotografií je možné zjednotiť v koláži podľa Vašich požiadaviek.

Cena za vypracovanie koláže je 11 €/h.

FOTOMONTÁŽE

Podľa Vašich požiadaviek a fantázie je možné vytvoriť fotomontáž. Tvorba fotomontáže závisí od jej zložitosti a niekedy môže byť časovo veľmi náročná.

Cena za vypracovanie fotomontáže je 19 €/h.