FOTOOBRAZY Z VAŠICH FOTOGRAFIÍ

POŽIADAVKY NA OBRAZOVÉ DÁTA

Obrazové dáta Vami zhotovených fotografií očakávame vo formátoch:

  • JPG – pre tlač pomocou konfigurátora (kvalita 95-100 – t.j. minimálna alebo žiadna kompresia, 8-bitová farebná hĺbka, farebný priestor sRGB alebo Adobe RGB)
  • TIFF – pre tlač na základe dohody s Vami (kompresia LZW alebo ZIP, 16 bitová farebná hĺbka, farebný priestor Adobe RGB) .

Pre maximálnu kvalitu tlače je taktiež potrebný čo najväčší počet natívnych obrazových bodov súboru – teda originálnych bodov zo snímača Vášho fotoaparátu, nie softvérovo “dopočítaných”.  Od tohto počtu totiž závisí veľkosť zmysluplne vyzerajúceho výtlačku a podanie detailov. Dlhšia strana fotografie musí mať preto aspoň 3200 obrazových bodov. Ak táto podmienka nebude splnená, konfigurátor Vám neumožní vytvoriť reálnu objednávku a fotografia nemôže byť vytlačená. Umožní Vám však všetky ostatné kroky.

Ak teda máte pripravenú fotografiu v zmysle vyššie uvedeného, tak ju môžete priamo nahrať do konfigurátora fotoobrazov a zvoliť si výsledný obrazový produkt z materiálov a cien, ktoré Vám najviac vyhovujú.

Avšak skôr, než tak učiníte, Vám dávame do pozornosti nami ponúkané druhy fotoobrazov  a tlačové médiá .

Upozornenie: Príliš vysoká kompresia súboru má za následok posterizáciu – t.j. prechody medzi jednotlivými odtieňmi na fotografii nie sú plynulé, ale “zubaté”.  Tento jav síce súvisí s veľkosťou digitálneho súboru reprezentujúceho fotografiu, ale programovo ho nemožno spoľahlivo identifikovať, nakoľko štatisticky silne závisí na zobrazovanom motíve a farebnosti. Preto ho ani konfigurátor nemôže identifikovať.  Ak teda v procese prípravy tlače dodatočne zistíme, že Vaša fotografia má síce dostatočný počet obrazových bodov, ale pre tlač Vami požadovaných rozmerov príliš vysokú kompresiu, tak Vás vyzveme, aby ste dodali obrazové dáta v požadovanej kvalite. Ak tak neučiníte do navrhnutého termínu, objednávku stornujeme a peniaze Vám vrátime.