VZORKY PASPÁRT

PASPARTY WHITE CORE

Pasparty WHITE CORE predstavujú papierový kartón štandardnej kvality s hrúbkou 1,4 mm. Povrchová vrstva pasparty je farebná, hladká alebo mierne rastrovaná. Rez pasparty je čisto biely, chemická reakcia je pH neutrálna. Pasparty WHITE CORE nemajú zaručený archívny potenciál farebnej a chemickej stálosti. Priemerná cena pasparty WHITE CORE je 20 €/m², pričom za plochu pasparty sa považuje plocha obrazu.

PASPARTY BLACK CORE

Pasparty BLACK CORE predstavujú papierový kartón štandardnej kvality s hrúbkou 1,4 mm. Povrchová vrstva pasparty je farebná, hladká alebo mierne rastrovaná. Rez pasparty je čierny, chemická reakcia je pH neutrálna. Pasparty BLACK CORE nemajú zaručený archívny potenciál farebnej a chemickej stálosti. Priemerná cena pasparty BLACK CORE je 21 €/m², pričom za plochu pasparty sa považuje plocha obrazu.

PASPARTY WHITE CORE FORMALS

Pasparty WHITE CORE FORMALS predstavujú papierový kartón štandardnej kvality s hrúbkou 1,4 mm. Jeho povrchová vrstva je metalická hladká alebo mierne rastrovaná. Rez pasparty je čisto biely, chemická reakcia je pH neutrálna. Pasparty WHITE CORE FORMALS nemajú zaručený archívny potenciál farebnej a chemickej stálosti. Priemerná cena pasparty WHITE CORE FORMALS je 31 €/m², pričom za plochu pasparty sa považuje plocha obrazu.

PASPARTY MSK NATUR

Pasparty MSK NATUR predstavujú papierový kartón muzeálnej kvality s obvyklou hrúbkou 1,3 mm. Povrchová vrstva pasparty je hladká biela alebo krémová. Pasparta hrúbky 2mm je hladká biela alebo krémová, pasparta hrúbky 2,6 mm je hladká biela. Rez paspárt je čisto biely, chemická reakcia je pH neutrálna. Pasparty MSK NATUR majú zaručený niekoľko generačný archívny potenciál farebnej a chemickej stálosti. Priemerná cena pasparty MSK NATUR hrúbky 1,3 mm je 21 €/m² ( hrúbky 2mm je 31 €/m², hrúbky 2,6 mm je 42 €/m²), pričom za plochu pasparty sa považuje plocha obrazu.

PASPARTY ALPHAMAT

Pasparty ALPHAMAT predstavujú papierový kartón vysokej muzeálnej kvality s hrúbkou 1,4 mm. Povrchová vrstva pasparty je farebná hladká alebo mierne rastrovaná. Rez paspárt je z čistej alfa-celulózy snehovo biely, chemická reakcia je pH neutrálna s alkalickou rezervou. Pasparty ALPHAMAT majú zaručený niekoľko generačný archívny potenciál farebnej a chemickej stálosti. Priemerná cena pasparty ALPHAMAT je 41 €/m², pričom za plochu pasparty sa považuje plocha obrazu.

ŠTANDARDNÉ PASPARTY

PASPARTY WHITE CORE

Pasparty WHITE CORE predstavujú papierový kartón štandardnej kvality s hrúbkou 1,4 mm. Povrchová vrstva pasparty je farebná, hladká alebo mierne rastrovaná. Rez pasparty je čisto biely, chemická reakcia je pH neutrálna. Pasparty WHITE CORE nemajú zaručený archívny potenciál farebnej a chemickej stálosti. Priemerná cena pasparty WHITE CORE je 20 €/m², pričom za plochu pasparty sa považuje plocha obrazu.

PASPARTY BLACK CORE

Pasparty BLACK CORE predstavujú papierový kartón štandardnej kvality s hrúbkou 1,4 mm. Povrchová vrstva pasparty je farebná, hladká alebo mierne rastrovaná. Rez pasparty je čierny, chemická reakcia je pH neutrálna. Pasparty BLACK CORE nemajú zaručený archívny potenciál farebnej a chemickej stálosti. Priemerná cena pasparty BLACK CORE je 21 €/m², pričom za plochu pasparty sa považuje plocha obrazu.

PASPARTY WHITE CORE FORMALS

Pasparty WHITE CORE FORMALS predstavujú papierový kartón štandardnej kvality s hrúbkou 1,4 mm. Jeho povrchová vrstva je metalická hladká alebo mierne rastrovaná. Rez pasparty je čisto biely, chemická reakcia je pH neutrálna. Pasparty WHITE CORE FORMALS nemajú zaručený archívny potenciál farebnej a chemickej stálosti. Priemerná cena pasparty WHITE CORE FORMALS je 31 €/m², pričom za plochu pasparty sa považuje plocha obrazu.

MUZEÁLNE PASPARTY

PASPARTY MSK NATUR

Pasparty MSK NATUR predstavujú papierový kartón muzeálnej kvality s obvyklou hrúbkou 1,3 mm. Povrchová vrstva pasparty je hladká biela alebo krémová. Pasparta hrúbky 2mm je hladká biela alebo krémová, pasparta hrúbky 2,6 mm je hladká biela. Rez paspárt je čisto biely, chemická reakcia je pH neutrálna. Pasparty MSK NATUR majú zaručený niekoľko generačný archívny potenciál farebnej a chemickej stálosti. Priemerná cena pasparty MSK NATUR hrúbky 1,3 mm je 21 €/m² ( hrúbky 2mm je 31 €/m², hrúbky 2,6 mm je 42 €/m²), pričom za plochu pasparty sa považuje plocha obrazu.

PASPARTY ALPHAMAT

Pasparty ALPHAMAT predstavujú papierový kartón vysokej muzeálnej kvality s hrúbkou 1,4 mm. Povrchová vrstva pasparty je farebná hladká alebo mierne rastrovaná. Rez paspárt je z čistej alfa-celulózy snehovo biely, chemická reakcia je pH neutrálna s alkalickou rezervou. Pasparty ALPHAMAT majú zaručený niekoľko generačný archívny potenciál farebnej a chemickej stálosti. Priemerná cena pasparty ALPHAMAT je 41 €/m², pričom za plochu pasparty sa považuje plocha obrazu.